Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7554010008714


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2015 čtvrtletí: 2

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Technická univerzita v Liberci
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Tel.:
K rukám:
Lenka Schlechterová
       
E-mail (je-li k dispozici):
lenka.schlechterova@tul.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
508714
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky
6

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 27/02/2015
Do: 26/04/2017
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 20/07/2015

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
46.1
Datum zadání zakázky:
24/06/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
26 170


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 996/4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
46.3
Datum zadání zakázky:
17/06/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
30 025


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
IČO:
00176150
Poštovní adresa:
Žarošická 4395/13
Obec:
Brno - Židenice
 PSČ:
62 800
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
46.4
Datum zadání zakázky:
18/06/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
29 550


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
ALICOM s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
46.6
Datum zadání zakázky:
17/06/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
6 902


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 996/4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------