Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
047_Lo_ANTeTUL_Moduly programových balíků určených pro simulaci elektrických a tepelných přechodových dějů a proudění elektrochemických článků a baterií
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2019 10.04.2019 09:00
050_KV_ANTeTUL_Holografické brýle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 03.04.2019 09:30
049_KV_ANTeTUL_Mlýnek na drcení nanočástic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 08.04.2019 10:00
046_Ve_HyHi_Laboratorní aerobní a anaerobní mikrobiální oxidační degradační analyzátory-Laboratory assembly of analyzers for aerobic and anaerobic microbial oxidative degradation
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 02.04.2019 10:00
042_KV_ERDF_Sady výukových modelů pro výuku programování PLC (FM_025)
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2019 24.04.2019 09:00
035_Lo_ERDF_Klimatická komora pro creepové testy a klimatické testy_FS_014
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 18.04.2019 09:00
041_Ve_Rastrovací elektronový mikroskop s EDS
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 02.04.2019 10:00
030_Ve_ERDF, HyHi_KES-F7 Thermo Lab II a KES-F8 Systém měření propustnosti vzduchu/Air Permeability Tester
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 03.04.2019 10:00
040_Ve_Magnetické míchadlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 01.04.2019 10:00
033_Lo_Propagační předměty pro ERASMUS+
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2019 20.03.2019 09:00
008_KV_TUL – Generální oprava objektu E1
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2019 08.04.2019 09:30
031_KV_Nákup multifunkční tiskárny pro KEZ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2019 18.03.2019 09:00
026_KV_3D tiskárna pro KMT
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 12.03.2019 09:00
023_Lo_Charpyho rázové kladivo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 07.03.2019 09:00
017_KV_Ocelová lávka ke kolejím TUL Liberec - Harcov
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2019 20.03.2019 09:00
všechny zakázky