Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
176_Lo_Expertní podpora_příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe_TWINNING
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2021 20.12.2021 09:00
173_Lo_ERDF 2_Mikrotensiometr včetně ovládacího SW_BIO_035
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 08.12.2021 09:00
153_Lo_Rámcová dohoda na dodávky drogistického zboží
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2021 13.12.2021 09:00
175_Ve_ERDF2_Stand pro výuku problematiky dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel_IIFM_028
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2021 07.12.2021 10:00
172_Ve_ERDF_Digestoř s příslušenstvím_FZS_025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 13.12.2021 10:00
167_Ve_ERDF2_Hybridní fotovoltaická elektrárna do 50 kWp a bateriový systém (IIFS_002, IIFS_003)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 14.12.2021 10:00
164_Ve_ERDF_Laboratorní pračka pro malé objemy_FT_029
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2021 23.11.2021 10:00
163_Ve_ERDF_Přístroj na stanovení mačkavosti měřením úhlu zotavení _FT_032
podlimitní Vyhodnoceno 03.11.2021 23.11.2021 10:00
160_Lo_ERDF1_Stolní přístroj pro pneumatické ražení a vyřezávání vzorků_FT 034
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2021 23.11.2021 09:00
162_Ve_ERDF_Digitální pneumatický přístroj pro zkoušení tuhosti plošných textilií _FT_033
podlimitní Vyhodnoceno 02.11.2021 22.11.2021 10:00
159_Ve_ERDF_automatický systém pro vyhodnocování žmolkovitosti textilií _FT_031
nadlimitní Hodnocení 02.11.2021 03.12.2021 10:00
142_Ve_ERDF2_AV technologie a kamerový systém pro simulace napříč 6 laboratořemi FZS (učebny 7, 8, 10 a 11)_OSE_003
nadlimitní Hodnocení 22.10.2021 02.12.2021 10:00
104_JZ_TUL - Rekonstrukce tělocvičen suterénu bloku C kolejí Harcov
podlimitní Hodnocení 20.10.2021 22.11.2021 10:00
076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 03.01.2022 10:00
131_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ
podlimitní Vyhodnoceno 15.10.2021 08.11.2021 10:00
všechny zakázky