Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
176_Lo_VN2_Kapalinový chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 20.11.2020 09:00
188_Ve_ERDF2_Automatický počítač buněk_BIO_022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2020 23.10.2020 10:00
187_Ve_ERDF2_Kryogenní uchovávací nádoba (Dewarova nádoba)_BIO_013
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2020 23.10.2020 10:00
177_Ve_ERDF2_Inkubátor s řízenou atmosférou (CO2)_BIO_003
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 22.10.2020 10:00
124_Ve_ERDF2_AV technologie a kamerový systém pro simulace napříč 6 laboratořemi FZS_OSE_003
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2020 03.11.2020 10:00
108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2020 26.11.2020 10:00
123_Lo_ERDF 2_ Plastinovaná anatomická těla a orgány_OSE_002
nadlimitní Hodnocení 19.08.2020 21.09.2020 09:00
154_Ve_ERDF_FM 033_Systém řízení polohy - dvoučlánkové kyvadlo/Position control system - double pendulum
nadlimitní Hodnocení 19.08.2020 02.10.2020 10:00
150_Ve_ERDF_FM 030_ Řídicí systémy automobilu: model ABS
nadlimitní Hodnocení 18.08.2020 02.10.2020 10:00
152_Ve_ERDF_FM 036_ Systém s řízením teploty a dopravním zpožděním-Heat flow experiment
nadlimitní Vyhodnoceno 17.08.2020 30.09.2020 10:00
151_Ve_ERDF_FM 034_ Řízení hladiny vody v nádrži Multitank system
nadlimitní Hodnocení 17.08.2020 06.10.2020 10:00
143_Ve_ERDF_FM 032_Systém řízení polohy – kyvadlo na odpruženém vozíku/Position control system - pendulum on flexible joint trolley
nadlimitní Vyhodnoceno 13.08.2020 24.09.2020 10:00
099_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Hodnocení 01.06.2020 08.07.2020 10:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
všechny zakázky