Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
275_Ve_HyHi_Pyrometr pro vysoké teploty - Pyrometer for high temperatures
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 08.01.2019 10:00
272_Ve_RVI_Skenovací bezkontaktní optický dilatometr - Scanning contactless optical dilatometer
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 08.01.2019 10:00
262_Ve_HyHi_ Supermasscolider – ultrajemný friční rozmělňovací mlýn
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2018 14.12.2018 10:00
250_Ve_HyHi_Laboratorní aerobní a anaerobní mikrobiální oxidační degradační analyzátory-Laboratory assembly of analyzers for aerobic and anaerobic microbial oxidative degradation
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2018 14.12.2018 10:00
269_Ve_Přístroj pro měření tepelné vodivosti metodou Laser Flash
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2018 11.12.2018 10:00
242_Lo_ERDF_Mobilní robotická platforma s rukou (FM_017)
nadlimitní Vyhodnoceno 29.10.2018 29.11.2018 09:00
236_KV_ERDF_Zařízení pro výuku počítačového vidění, stativy, kamery, základní zdroje světla (FM_086-100)
nadlimitní Vyhodnoceno 24.10.2018 26.11.2018 09:30
229_KV_ERDF_Napájecí zdroj (FM_042)
nadlimitní Vyhodnoceno 11.10.2018 12.11.2018 09:30
210_Ve_HyHi_Spektrofotometr pro měření barev u varovných oděvů a další – Spectrophotometer with accessories for color measurement according need of warning clothing and others (VP1)
nadlimitní Hodnocení 03.09.2018 04.10.2018 10:00
180_Ve_ERDF_SW ke zpracovani dat z 3D skenerů (FS 041)
nadlimitní Hodnocení 14.08.2018 21.09.2018 10:30
071_Ve_ERDF_Vpichovací linka - Laboratory nonwoven line_FT-007
nadlimitní Hodnocení 16.05.2018 09.07.2018 14:00
100_KV_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – budova „E“
podlimitní Hodnocení 25.04.2018 18.05.2018 09:30
060_Ve_ERDF_Tester elektrochemických článků - Tester of Electrochemical Cells
nadlimitní Hodnocení 26.03.2018 15.05.2018 10:00
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
všechny zakázky