Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
091_JZ_ANTeTUL_Elektrochemické články trakční baterie
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2021 02.07.2021 10:00
053_Ve_3DSTAR_Výroba 4 ks rozváděčů distribuovaného řídícího systému pro robotické rameno
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 10:00
081_Ve_HyHi_Zařízení pro creepové testy a nízkocyklovou únavu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2021 23.06.2021 10:00
068_JZ_Vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou s různými optickými vlastnostmi
nadlimitní Hodnocení 20.04.2021 21.05.2021 10:00
067_JZ_Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy
nadlimitní Hodnocení 20.04.2021 21.05.2021 10:00
062_Ve_ERDF2_Materiálový optický mikroskop (BIO_026)
nadlimitní Hodnocení 14.04.2021 08.06.2021 10:00
046_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2021 06.05.2021 10:00
041_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
podlimitní Hodnocení 16.03.2021 17.05.2021 09:00
001_Ve_NMR spektrometr pro pevnou fázi_Pro-NanoEnviCz II
nadlimitní Vyhodnoceno 11.03.2021 14.04.2021 10:00
002_Ve_TUL – Vzduchotechnika podkroví budovy P
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2021 07.04.2021 10:00
006_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
podlimitní Hodnocení 12.02.2021 08.04.2021 10:00
211_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci
podlimitní Hodnocení 03.02.2021 01.06.2021 10:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
všechny zakázky