Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
122_Lo_ERDF_Light design systém vč. příslušenství_FA_048
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 05.08.2019 09:00
109_Lo_Úprava elektroinstalace motorových kobek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2019 30.07.2019 09:00
117_Lo_ERDF_Laserová řezačka_FA 042
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2019 22.07.2019 09:00
118_Lo_ERDF_Ploter_FA 008
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 30.07.2019 09:00
113_Ve_ERDF_ Laboratorní prstencový dopřádací stroj- Laboratory Spinning Unit with Short Staple Drafting Device
podlimitní Hodnocení 01.07.2019 22.07.2019 10:00
115_KV__PRIM_ Interaktivní dataprojektor
podlimitní Hodnocení 28.06.2019 17.07.2019 09:00
102_KV_Femtosekundový pulzní vláknový laser
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2019 24.07.2019 09:00
114_Ve_Rastrovací elektronový mikroskop s energiově disperzní analýzou
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 10:00
105_Ve_Překlady studijních textů do AJ pro zahraniční studenty FS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2019 28.06.2019 10:00
093_Lo_ERDF_Osciloskop (FM_045)
nadlimitní Vyhodnoceno 29.05.2019 01.07.2019 09:00
083_Lo_ANTeTUL_Systém pro hybridní snímání pohybu (MOCAP)
nadlimitní Vyhodnoceno 23.05.2019 24.06.2019 09:00
030_Ve_ERDF, HyHi_KES-F7 Thermo Lab II a KES-F8 Systém měření propustnosti vzduchu/Air Permeability Tester
podlimitní Vyhodnoceno 15.03.2019 03.04.2019 10:00
139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 05.06.2018 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
všechny zakázky