Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
018_Lo_ERDF 1_Jednofotonový detektor_FM 156
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2021 15.02.2021 09:00
009_Lo_ERDF 1_Modulátory s řídícími jednotkami a jednofotonový detektor_FM _153_154_156
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2021 15.02.2021 09:00
015_Ve_ERDF2_Dílenský nábytek_IIFM_008
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 25.01.2021 10:00
016_Ve_ERDF2_Inkubátor_BIO_009
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 25.01.2021 10:00
004_Ve_3D STAR_ Zdvihací sloupy pro robotické rameno
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2021 29.01.2021 10:00
130_Lo_Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2021 26.02.2021 09:00
005_Ve_ERDF2_Sterilizátor EO/ EO Steriliser (BIO_020)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 26.01.2021 10:00
008_Lo_ERDF 1_Přístroj pro elektrostatické zvlákňování_FZS 011
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2021 15.02.2021 09:00
176_Lo_VN2_Kapalinový chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením
nadlimitní Vyhodnoceno 20.10.2020 20.11.2020 09:00
124_Ve_ERDF2_AV technologie a kamerový systém pro simulace napříč 6 laboratořemi FZS_OSE_003
nadlimitní Vyhodnoceno 30.09.2020 03.11.2020 10:00
123_Lo_ERDF 2_ Plastinovaná anatomická těla a orgány_OSE_002
nadlimitní Vyhodnoceno 19.08.2020 21.09.2020 09:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
všechny zakázky