Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
001_Ve_Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany
podlimitní Příjem nabídek 21.01.2019 06.02.2019 10:00
006_Lo_ERDF_Multifunkční skací zařízení_FT_002
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2019 13.02.2019 09:00
005_KV_ERDF_Úloha pro určení rychlosti ultrazvuku v materiálech (FM_134)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 04.02.2019 10:00
004_KV_ERDF_Úlohy pro popis fyzikálních jevů (FM_130-133)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 06.02.2019 09:30
003_KV_ERDF_Laboratorní úlohy pro popis fyzikálních jevů (FM_126-129)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 08.02.2019 09:30
002_KV_ERDF_Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí (FM_143,144,145, FM_053,056,057, FM_041, FM_149,150,151)
nadlimitní Příjem nabídek 04.01.2019 05.02.2019 09:00
275_Ve_HyHi_Pyrometr pro vysoké teploty - Pyrometer for high temperatures
nadlimitní Hodnocení 07.12.2018 16.01.2019 10:00
272_Ve_RVI_Skenovací bezkontaktní optický dilatometr - Scanning contactless optical dilatometer
nadlimitní Hodnocení 06.12.2018 16.01.2019 10:00
262_Ve_HyHi_ Supermasscolider – ultrajemný friční rozmělňovací mlýn
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2018 14.12.2018 10:00
250_Ve_HyHi_Laboratorní aerobní a anaerobní mikrobiální oxidační degradační analyzátory-Laboratory assembly of analyzers for aerobic and anaerobic microbial oxidative degradation
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2018 31.12.2018 10:00
242_Lo_ERDF_Mobilní robotická platforma s rukou (FM_017)
nadlimitní Vyhodnoceno 29.10.2018 29.11.2018 09:00
180_Ve_ERDF_SW ke zpracovani dat z 3D skenerů (FS 041)
nadlimitní Hodnocení 14.08.2018 21.09.2018 10:30
071_Ve_ERDF_Vpichovací linka - Laboratory nonwoven line_FT-007
nadlimitní Vyhodnoceno 16.05.2018 09.07.2018 14:00
100_KV_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – budova „E“
podlimitní Hodnocení 25.04.2018 18.05.2018 09:30
060_Ve_ERDF_Tester elektrochemických článků - Tester of Electrochemical Cells
nadlimitní Hodnocení 26.03.2018 15.05.2018 10:00
všechny zakázky