Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře 3Q/2015 Souhrn oznámení o zadání zakázek z DNS
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7554020008714


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2015 čtvrtletí: 3

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Technická univerzita v Liberci
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Tel.:
K rukám:
Mgr. Marie Křelinová
       
E-mail (je-li k dispozici):
marie.krelinova@tul.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
508714
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 27/02/2015
Do: 26/04/2017
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 26/10/2015

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 053_Výpočetní technika TUL - červen
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
07/07/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
726 380


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou
Obec:
Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 059_Lo_Doplnění přepínačů pro budovu P
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
10/07/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
747 168


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
INTERCOM SYSTEMS a.s.
IČO:
26178109
Poštovní adresa:
Plzeňská 182, 150 00 Praha 5
Obec:
Plzeňská 182, 150 00 Praha 5
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 060_Výpočetní technika TUL - červenec
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
17/07/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
327 721


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 066_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
26/08/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
358 000


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
Obec:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 103_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
11/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
761 834


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
Obec:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 096_Výpočetní technika pro TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
23/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
103 155


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
Obec:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 061_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
61-1
Datum zadání zakázky:
12/08/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
58 975


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 061_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
61-2
Datum zadání zakázky:
28/07/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
16 962


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 061_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
61-3
Datum zadání zakázky:
28/07/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
125 900


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 065_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
65-1
Datum zadání zakázky:
20/08/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
4 202


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
JANUS s. r. o.
IČO:
40764281
Poštovní adresa:
Českomoravská 2420/15
Obec:
Praha 9
 PSČ:
190 93
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 064_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
61-1
Datum zadání zakázky:
02/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
43 020


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 064_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
61-2
Datum zadání zakázky:
07/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
9 490


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 085_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
85-1
Datum zadání zakázky:
22/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
31 200


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nn
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 085_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
85-2
Datum zadání zakázky:
21/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
52 500


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nn
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 097_Výpočetní technika pro TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
97-3
Datum zadání zakázky:
14/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
3 989


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 101_Ve_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
101-2
Datum zadání zakázky:
23/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
80 387


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nn
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 101_Ve_Výpočetní technika TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
101-3
Datum zadání zakázky:
24/09/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
273 270


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------