Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře 4Q/2015 Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě dynamického nákupního systému
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7654030008714


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2015 čtvrtletí: 4

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Technická univerzita v Liberci
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Tel.:
K rukám:
Mgr. Marie Křelinová
       
E-mail (je-li k dispozici):
marie.krelinova@tul.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
508714
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 27/02/2015
Do: 26/04/2017
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 12/01/2016

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 114_Výpočetní technika pro TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
22/10/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
207 615


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 116_Výpočetní technika pro TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
12/11/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
269 358


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
JANUS s. r. o.
IČO:
40764281
Poštovní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
Obec:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 130_Výpočetní technika pro TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
25/11/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
5
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
238 212


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 115_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
18/11/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
17 358


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 115_Výpočetní technika pro TUL - část 3
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
23/11/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
14 580


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 117_Výpočetní technika - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
29/10/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
166 903


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 131_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
09/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
38 500


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 131_Výpočetní technika pro TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
02/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
5 400


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 131_Výpočetní technika pro TUL - část 3
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
04/01/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
73 200


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 133_MK_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
02/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
40 720


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
AutoCont CZ a.s.
IČO:
47676795
Poštovní adresa:
Londýnská 51/2
Obec:
Liberec
 PSČ:
460 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 133_MK_Výpočetní technika pro TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
02/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
51 720


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 133_MK_Výpočetní technika pro TUL - část 3
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
09/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
38 250


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 132_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
159 420


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 137_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
08/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
23 940


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 136_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
09/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
248 732


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
46601
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 136_Výpočetní technika pro TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
17/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
45 425


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 139_Výpočetní technika pro TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
16/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
36 175


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 139_Výpočetní technika pro TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
17/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
18 990


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Art Vision spol. s r.o.
IČO:
25412540
Poštovní adresa:
Švermova 344
Obec:
Liberec 10
 PSČ:
46010
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------