Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře 1Q/2016 Souhrn oznámení o zadání zakázek z DNS
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7654040008714


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2016 čtvrtletí: 1

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Technická univerzita v Liberci
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Tel.:
K rukám:
Mgr. Marie Křelinová
       
E-mail (je-li k dispozici):
marie.krelinova@tul.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
508714
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 27/02/2015
Do: 26/04/2017
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 06/04/2016

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 005_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
10/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
46 384


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C Servis Liberec, s.r.o.
IČO:
25022148
Poštovní adresa:
C Servis Liberec, s.r.o., Poštovní nám. 24/7, 460 06 Liberec 6
Obec:
C Servis Liberec, s.r.o., Poštovní nám. 24/7, 460 06 Liberec 6
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 012_Tonery TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
11/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
5
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
126 097


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou
Obec:
Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 006_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
18/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
92 000


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
Obec:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 014_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
21/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
68 640


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
Obec:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 011_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
29/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
31 100


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4, Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4, Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 007_Výpočetní technika TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/007-1
Datum zadání zakázky:
08/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
36 700


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
46006
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 007_Výpočetní technika TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/007-2
Datum zadání zakázky:
10/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
9 312


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C Servis Liberec, s.r.o.
IČO:
25022148
Poštovní adresa:
Poštovní nám. 24/7
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
46006
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 010_Výpočetní technika TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/010-1
Datum zadání zakázky:
23/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
58 000


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 010_Výpočetní technika TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/010-2
Datum zadání zakázky:
29/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
20 300


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4, Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4, Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 009_Výpočetní technika TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/009-1
Datum zadání zakázky:
11/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
114 400


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 009_Výpočetní technika TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/009-2
Datum zadání zakázky:
11/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
21 680


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 008_Výpočetní technika TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/008-1
Datum zadání zakázky:
10/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
129 400


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 008_Výpočetní technika TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/008-2
Datum zadání zakázky:
15/03/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
19 975


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 003_Výpočetní technika TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/003-1
Datum zadání zakázky:
24/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
62 400


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 003_Výpočetní technika TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/003-2
Datum zadání zakázky:
23/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
61 800


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 003_Výpočetní technika TUL - část 3
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/003-3
Datum zadání zakázky:
19/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
6 990


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 004_Výpočetní technika TUL - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/004-1
Datum zadání zakázky:
23/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
16 700


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 004_Výpočetní technika TUL - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
16/9615/004-2
Datum zadání zakázky:
22/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
35 000


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 143_Výpočetní technika pro TUL - 1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
15/9615/143-1
Datum zadání zakázky:
22/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
17 915


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 143_Výpočetní technika pro TUL - 2 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
15/9615/143-2
Datum zadání zakázky:
25/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
37 600


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 143_Výpočetní technika pro TUL - 3 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
15/9615/143-3
Datum zadání zakázky:
23/02/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
8 930


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 142_Výpočetní technika pro TUL - 1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
15/9615/142-1
Datum zadání zakázky:
11/01/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
17 189


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C Servis Liberec, s.r.o.
IČO:
25022148
Poštovní adresa:
Poštovní nám. 24/7
Obec:
Liberec 6
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 142_Výpočetní technika pro TUL - 2 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
15/9615/142-2
Datum zadání zakázky:
30/12/2015
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
20 920


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4 Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4 Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 142_Výpočetní technika pro TUL - 3 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
15/9615/142-3
Datum zadání zakázky:
12/01/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
28 985


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409
Obec:
Praha 4 - Modřany
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------