Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: D.R.A.K.-občanské sdružení
IČO: 26636328
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 863 854,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 255 263,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2016