Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře 2Q/2016 Souhrn oznámení o zadání zakázek z DNS
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7654050008714


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2016 čtvrtletí: 2

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Technická univerzita v Liberci
Poštovní adresa:
Studentská 1402/2
Obec:
Liberec
PSČ:
46117
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
TUL, IC, Studentská 2, Liberec
Tel.:
K rukám:
Mgr. Marie Křelinová
       
E-mail (je-li k dispozici):
marie.krelinova@tul.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
508714
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 27/02/2015
Do: 26/04/2017
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 20/07/2016

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 018_Tonery TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
01/04/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
109 039


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
PREMO s.r.o
IČO:
26251531
Poštovní adresa:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
Obec:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 019_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
04/04/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
39 800


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 4, Jablonec nn
Obec:
Rýnovická 4, Jablonec nn
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 025_Tonery TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
08/04/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
97 020


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
PREMO s.r.o
IČO:
26251531
Poštovní adresa:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
Obec:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 020_Výpočetní technika TUL_1část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
04/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
137 891


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 029_Tonery TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
09/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
6
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
142 224


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
PREMO s.r.o
IČO:
26251531
Poštovní adresa:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
Obec:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 031_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
23/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
127 566


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 026_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
23/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
50 421


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Azenet s.r.o.
IČO:
02562014
Poštovní adresa:
Branická 213/53, Praha, 14700
Obec:
Branická 213/53, Praha, 14700
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 030_Tonery TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
25/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
56 495


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
PREMO s.r.o
IČO:
26251531
Poštovní adresa:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
Obec:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 041_Výpočetní technika TUL_1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
27/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
32 730


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C Servis Liberec, s.r.o.
IČO:
25022148
Poštovní adresa:
C Servis Liberec, s.r.o., Poštovní nám. 24/7, 460 06 Liberec 6
Obec:
C Servis Liberec, s.r.o., Poštovní nám. 24/7, 460 06 Liberec 6
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 042_Tonery TUL
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
22/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
108 834


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
PREMO s.r.o
IČO:
26251531
Poštovní adresa:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
Obec:
nám. Svobody 284, Buchlovice 687 08
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 059_Výpočetní technika TUL - 1 část
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
30/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
109 963


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
JANUS s. r. o.
IČO:
40764281
Poštovní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
Obec:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
 PSČ:
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 021_Výpočetní technika TUL_3 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
26/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
60 410


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o.
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 021_Výpočetní technika TUL_3 části - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
26/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
44 260


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 021_Výpočetní technika TUL_3 části - část 3
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
02/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
980


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 022_Výpočetní technika TUL_2 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
28/04/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
19 208


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 027_Výpočetní technika TUL_2 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
25/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
16 580


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Alicom s.r.o
IČO:
25044419
Poštovní adresa:
Komenského 2466/15a
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 027_Výpočetní technika TUL_2 části - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
25/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
3
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
34 650


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 028_Výpočetní technika TUL_3 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
24/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
116 100


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
Obec:
Dr. Horákové 81, Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 040_Výpočetní technika TUL_2 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
13/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
71 600


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 040_Výpočetní technika TUL_2 části - část 2
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
14/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
42 900


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
oaza-net spol. s r.o.
IČO:
47282711
Poštovní adresa:
Dr. Horákové 81
Obec:
Liberec 6 - 460 06
 PSČ:
460 06
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 048_Výpočetní technika TUL_2 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
14/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
27 000


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
COTREX PC, s.r.o.
IČO:
00525154
Poštovní adresa:
Rýnovická 996/4
Obec:
Jablonec nad Nisou
 PSČ:
466 01
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: 051_Výpočetní technika TUL_2 části - část 1
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
28/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
10 587


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
C SYSTEM CZ a.s.
IČO:
27675645
Poštovní adresa:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
Obec:
Barrandova 409, Praha 4 - Modřany, 143 00
 PSČ:
143 00
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------