Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: oaza-net spol. s r.o.
IČO: 47282711
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 903 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 092 630,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2017