Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 079_Ve_Údržba komunikací, ploch a zeleně v areálu TUL - Harcov
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Celoroční komplexní péče o plochy a zeleň:
- údržba komunikací a zpevněných ploch včetně odklízení sněhu v rozsahu cca 19 000 m2 v zimním období
- údržba zeleně v rozsahu cca 69 000 m2 převážně v letním období
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
Kontakt: RNDr. Ivana Večeřová, telefon 485 353 044, e-mail zakazky@tul.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.06.2019 10:00
Datum zahájení: 17.05.2019 14:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: