Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Prádelna Koudelka a syn s.r.o.
IČO: 25431293
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 685 642,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 829 626,82 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2019