Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ELEKTROSERVIS Liberec, společnost s ručením omezeným
IČO: 49099795
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 495 659,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 599 747,39 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.09.2019