Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Výroba, doprava a montáž ocelové nosné konstrukce pro portálový stroj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
Kontakt: RNDr. Ivana Večeřová, tel.: +420 485 353 044; e-mail: zakazky@tul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.12.2019 10:00
Datum zahájení: 20.11.2019 13:35