Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 011_JZ_Grafické služby pro OKM
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Příprava grafických podkladů v souvislosti s implementací nového vizuálního stylu Technické univerzity v Liberci. Konkrétní zadání, rozsah prací a termín odevzdání jednotlivých dílčích prací bude vždy upřesněn zadavatelem, a to elektronickou formou prostřednictvím e-mailu, anebo na základě telefonické domluvy a následném elektronickém potvrzení.
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
Kontakt: Jan Žďárský, tel.: +420 485 353 884; e-mail: zakazky@tul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.03.2023 10:00
Datum zahájení: 23.02.2023 15:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: