Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ECHO Instruments d.o.o.
IČO: 27927750
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 2 106 022,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 548 286,62 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 20.03.2023