Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: HENIG - security servis, s.r.o.
IČO: 14866684
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 3 512 320,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 249 907,20 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2023