Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: JennPro s.r.o.
IČO: 63676460
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 379 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 458 832,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2023