Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PROGRESS INTERIOR s.r.o.
IČO: 27463303
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 2 317 850,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 804 598,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.08.2023