Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/005058-29
ID ve SpSl EZAKF240004564Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov - bud. D TUL
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: TUL - Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov –budova D

Prohlídka místa plnění (kontaktní email: vladimir.karas@tul.cz): 09.02.2024 v 09:30 na adrese Technická univerzita v Liberci, areál kolejí TUL Starý Harcov, blok „D“, 17. listopadu 588, 460 15 Liberec
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
Kontakt: Bc. Jan Žďárský, tel.: +420 485 353 884; e-mail: zakazky@tul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.03.2024 10:00
Datum zahájení: 23.01.2024 15:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):