Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/018470-10
ID ve SpSl EZAKF240004582Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Axes Computers s.r.o.
IČO: 25232312
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 5 484,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 635,64 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2024