Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G

Nově bude v 1.NP stávajícího objektu G, Technické univerzity Liberec vybudována nová serverovna a rozvodna NN, dále místnost havarijního záložního zdroje el. energie. Jedná se o změnu dokončené stavby, která zahrnuje úpravu stávajících dispozic místností
Místo plnění: Liberec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)
Kontakt: Jan Žďárský
tel.: +420 485 353 884; e-mail: zakazky@tul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.11.2021 10:00
Datum zahájení: 15.10.2021 15:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: