Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
107_MK_Projektová dokumentace - oprava a stavební úpravy budovy E2 TUL 29.09.2023
001_Ve_NMR spektrometr pro pevnou fázi_Pro-NanoEnviCz II 18.12.2020
140_Oprava střešního pláště části objektu E2 31.05.2018
067_Rámcová smlouva na dodávky tonerů 14.06.2016
058_Rámcová smlouva na dodávky drogistického zboží 25.05.2016
34_Univerzitní knihovna – adaptace obj. „E2“ a přístavba laboratoře KEZ 01.04.2016
088_NANOFE - Písečná 01.07.2015
075_Lo_Plynový chromatograf GC/MS s autosamplerem 29.06.2015
082_Lo_Zařízení pro automatické řazení manuálních stupňových převodovek 26.06.2015
080_Ve_Rozšíření stávající konfigurace 3D tiskárny na zpracování kovového prášku SLM 280HL 25.06.2015
044_Ve_DNS na dodávky propagačních předmětů 28.05.2015
Zařízení pro výrobu vlákenných vrstev systémem meltblouwn 28.05.2015
052_Ve_Rekonstrukce budovy C 21.05.2015
048_Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí 19.05.2015
049_Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr pro rok 2016 19.05.2015
029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskové služby 23.04.2015
077_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“ 19.05.2014
028_Techniké vybavení budovy G 18.02.2014
285_Základní vybavení budovy G - nábytek 10.12.2013
Vestavba MŠ a prostor pro trávení volného času studentů do objektu E2 TUL - II. ETAPA 07.06.2013
35_Lo_Předběžné oznámení 18.02.2013
32_Ve_Zajištění stravování v menzách TUL 14.02.2013
3_Oprava a stavební úprava objektu "P" TU v Liberci 14.01.2013