Informace zadavatele

Název Poslední změna
Výše skutečně uhrazené ceny za nákup elektřiny a plynu pro rok 2023 26.03.2024
Nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze PXE pro rok 2024 30.10.2023
Zápis z předběžných tržních konzultací_FVE 23.06.2023
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMBK na rok 2022 28.03.2023
Zprostředkování centralizovaného nákupu el. energie a plynu na ČMKBK na rok 2021 02.03.2022
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMBK na rok 2020 09.03.2021
Předběžná tržní konzultace 001_Ve_NMR spektrometr pro pevnou fázi_Pro-NanoEnviCz II 21.01.2021
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMBK na rok 2019 26.06.2020
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMBK na rok 2018 26.06.2020
099_MK_Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr pro rok 2017 26.06.2020
098_MK_Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí pro rok 2017 26.06.2020
Powertrain test bed systém 07.03.2016
159_MK_Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí pro rok 2015 18.02.2016
166_MK_Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr 15.02.2016
211_MK_Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr 17.03.2015
210_MK_Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí 16.03.2015
„Prototypová vstřikovací forma pro dvoukomponentní vstřikování a technologii LIM" 03.03.2014
Přídavné zařízení pro vysokofrekvenční zatěžovací zkoušky 28.01.2014
Reinstalace asynchronního dynamometru 07.11.2013
Reinstalace vířivých dynamometrů Schenk WT150 a WT190 07.11.2013
„Zařízení pro přípravu nanovlákenné vrstvy elektrostatickým zvlákňováním“ 07.11.2013
Stěhování laboratoří TUL 27.08.2013
Reinstalace vířivých dynamometrů Schench WT 150 a WT 190 27.08.2013
Time-Resolved PIV systém 22.07.2013
Rozšíření systému PIV pro mikrofluidická měření 22.07.2013
Informace o databázi zájemců o zakázky na drobné stavební práce služby při opravách, údržbě a stavebních úpravách objektů TUL 01.07.2013
Vybavení komory RFPACVD 25.06.2013
Multikanálový respirometr pro Laboratoř biotechnologií 20.06.2013
Zařízení pro měření pevnostních a frikčních vlastností 20.06.2013
Elektromechanický dvousloupový zvedák 20.06.2013
1 2  ››