Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 048_MK_Dodávka elektřiny pro TUL
Odesílatel Marie Křelinová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2015 12:35:17
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečná informace č. 1

dodatečná informace č. 1


Přílohy
- 048_Příloha č. 2 - Krycí list – DI1 - platný.doc (60.00 KB)
- 048_Dodatečná informace č. 1.pdf (393.86 KB)