Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 142_Výpočetní technika pro TUL - 3 části
Odesílatel Marie Křelinová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2015 13:22:49
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečná informace č. 1

Vážený uchazeči,
zadavatel se dopustil administrativní chyby v zadávací dokumentaci, tím, že nedopatřením uvedl v zadávacích podmínkách možnost snížit výši nabídkové ceny pro hodnocení u uchazeče zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením dle § 101 ZVZ.

Vzhledem k tomu, že je zakázka zadávána v režimu nadlimitního otevřeného řízení, uchazeči nejsou ve smyslu § 101 ZVZ zvýhodněni.

S pozdravem

MK