Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 095_Výpočetní technika TUL - 1 část
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2016 08:08:18
Předmět Dodatečná informace č 1

Vážení uchazeči,
zadavatel veřejné zakázky tímto podává dodatečnou informaci č. 1 k výše specifikavané veřejné zakázce.
Zadavatel mění specifikaci předmětu plnění v bodě:
Procesor: min. výkon 8000 dle passmarku.

Z důvodu podání výše uvedené dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. do 8:30 hodin. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem Jitka Loudová