Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 121_MK_Výpočetní technika pro FZS
Odesílatel Marie Křelinová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2016 10:10:34
Předmět Písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení

Vážení účastníci,
posíláme Vám písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení na základě § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedené veřejné zakázky, protože se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Rozhodnutí o zrušení zakázky bylo uveřejněno v části veřejné dokumenty.
S pozdravem
MK