Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2018 12:08:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Oprava zadávací dokumentace:
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl chybně, že obálka s písemnou nabídkou má být označena nápisem NEOTVÍRAT „036_Ve_Chladničky“.
Správně má být
NEOTVÍRAT! „047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov“
Nicméně zadavatel bude akceptovat i nápis „036_Ve_Chladničky“ a obálka takto označená nebude důvodem k vyřazení nabídky.
Za zadavatele: Ivana Večeřová