Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 083_Lo_ERDF_Inovace učebny technické informatiky TK1
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2018 09:06:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_1

Vážení účastníci,
zadavatel vlivem administrativní chyby uvedl ve Výzvě a zadávací dokumentaci lhůtu pro podání nabídek 20. 4. 2018 v 09:00 hodin a na profil zadavatele nastavil lhůtu pro otevírání obálek 20. 4. 2018 v 10:00 hodin (jiný čas).

Na základě této skutečnosti prodlužujeme přiměřeně lhůtu a stanovujeme LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 27. 4. 2018 v 09:00 hodin.

Za zadavatele: Jitka Loudová