Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 106_Lo_ERDF_HW (PC a monitor) - inovace učebny A3_FM_002_003
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2018 13:52:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_1

Zadavatel uvedl ve Výzvě a zadávací dokumentaci a v příloze č. 1 - návrhu Kupní smlouvy chybně název projektu a chybně číslo projektu.
Z tohoto důvodu nahrál opravené dokumenty do části veřejné dokumenty.
Jiné změny nejsou.
Za zadavatele: Jitka Loudová