Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 106_Lo_ERDF_HW (PC a monitor) - inovace učebny A3_FM_002_003
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2018 13:02:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Zadavatel z organizačních důvodů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek/otevírání obálek:
do 11. 5. 2018 do 09:00 hodin