Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 106_Lo_ERDF_HW (PC a monitor) - inovace učebny A3_FM_002_003
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2018 10:40:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 3

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje dodatečnou informaci č. 3.
Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek/otevírání obálek.
Za zadavatele: Jitka Loudová


Přílohy
- 6_106_DI_č_3_Objasnění_doplnění_ZD_č. 3.pdf (232.79 KB)