Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 190_KV_Sanace objektu „D“ TUL
Odesílatel Kateřina Vaškovská
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2018 15:30:36
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně příloh je vložena na profilu zadavatele v části „Zadávací dokumentace“. Předem děkujeme za zaslané nabídky,
S pozdravem, Ing. Kateřina Vaškovská


Přílohy
- 0_190_Výzva a Zadávací dokumentace_el.pdf (649.96 KB)