Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 001_Ve_Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2019 14:24:13
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel opravuje administrativní chybu v zadávací dokumentaci, nabídky je možno podávat pouze elektronicky, ze zákonných důvodů není možno je podat listinně. Z Výzvy, článku 5 Lhůta a místo pro podání nabídek je tato možnost odstraněna. Zadavatel připojuje nové znění Výzvy a zadávací dokumentace, ze které je tato možnost vypuštěna. Za zadavatele Ivana Večeřová


Přílohy
- 5_001_Výzva_ZD_ZPŘ_ZZD1.pdf (162.79 KB)