Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 115_KV__PRIM_ Interaktivní dataprojektor
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2019 10:58:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace

K dotazům č. 1 a 2:
Dotaz: Zadavatel požaduje dodávku 3ks interaktivního dataprojektoru vč. kompletní montáže. Tedy prosím o info:
1) Tabule, na kterou bude projektor promítat není ale zmíněná, je tedy již ve vlastnictví Zadavatele? Pokud ano, prosíme o přesný typ tabule a rozměry, na nichž se interaktivní projektory budou instalovat.
2) Taktéž prosím o zodpovězení, zda jsou tabule již nainstalovány na zdi a je nutno k nim pouze doinstalovat interaktivní projektor? Nebo zda jsou tabule řekněme "někde ve skladu" a kompletní instalace tabule na zeď + instalace interaktivního projektoru bude součásti dodávky?

sdělujeme odpověď:
1) Promítat se bude na zem, podlahu, žádná tabule tak není potřeba.
2) Na základě odpovědi v bodu 1) je toto nerelevantní

Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová