Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 102_KV_Femtosekundový pulzní vláknový laser
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2019 12:29:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Vážený účastníku,

k dotazu č.1:
Technické specifikace:

Optomechanické vybavení použitelné k optimalizování syntézy nanomateriálů pomocí
techniky známé jako laserová syntéza koloidů (Laser Synthesis of colloids - LSC):

Ochrana do laserové laboratoře: Ochranné lamelové závěsy (2.5 m vysoké)

Dotaz: Dle zadání dodavatele není plně jasné o jaké ochranné závěsy se má jednat, požadujete lamely pro ochranu např. proti prachu a nebo závěsy certifikované pro ochranu před laserovým zářením?
Provedení laserového závěsu v podobě lamel není možné, z principu nemůže být certifikováno jako ochrana proti laserovému záření. Závěsy pro ochranu před laserovým zářením musí být v celistvých částech a jsou vždy neprůhledné, lamelové provedení není možné.
Za upřesnění předem děkujeme.

sdělujeme odpověď:
Zadavatel upřesňuje požadavek na:
- Ocharana do laserové laboratoře: požadujeme závěsy certifikované pro ochranu před laserovým zářením. Lamelové provedení není podmínkou.

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 24. 7. 2019 do 09:00 hodin. Otevírání nabídek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 8. 7. 2019
Za zadavatele: Jitka Loudová