Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 109_Lo_Úprava elektroinstalace motorových kobek
Odesílatel Kateřina Vaškovská
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2019 13:41:44
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č.1

Dobrý den,
mezi přílohy zadávací dokumentace byl vložen návrh smlouvy o dílo.
Z důvodu výše provedené změny zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 30.7.2019 do 9:00 hodin.
S pozdravem, Ing. Kateřina Vaškovská