Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 109_Lo_Úprava elektroinstalace motorových kobek
Odesílatel Kateřina Vaškovská
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2019 16:01:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
V rámci zakázky zadavatel obdržel tento dotaz:
„Máme v cenové nabídce ocenit v rozváděčích proud. chrániče typu AC (obyčejné provedení), nebo (podle našeho názoru vhodnější) proud. chrániče typu A (citlivé na pulsní proudy) ? Toto se týká rozváděčů: RT01.2, zás. skříní ZS1 až ZS12 a také dozbrojení rozváděče RT01.2 UPS.“

Na uvedený dotaz zadavatel sděluje následující odpověď:
„zadavatel požaduje nacenit proudové chrániče typu A.“

Z důvodu poskytnutí dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 08. 08. 2019 do 9:00 hodin.
S pozdravem, Ing. Kateřina Vaškovská