Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 128_KV_Upgrade AV techniky – budova H TUL
Odesílatel Kateřina Vaškovská
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2019 15:38:35
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení účastníci,
v rámci zakázky zadavatel upravuje v příloze P3 ZD "Technická specifikace" počty kusů dodávaného zařízení. Upravený dokument je vložen v oddíle Zadávací dokumentace.
Z důvodu této změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 08. 2019 do 9:00 hodin.
S pozdravem, Ing. Kateřina Vaškovská


Přílohy
- 3_128_P3_technicka_specifikace - opravena.xlsx (13.54 KB)