Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2019 09:32:09
Předmět Změna zadávací dokumentace 1/Alteration of the procurement documents 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 9. 2019 do 10:00 hodin.
The contracting authority extends the time limit for submission of tenders until 3 September 2019 to 10:00.
Za zadavatele /On behalf of the contracting authority Ivana Večeřová