Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 141_Ve_ERDF_Průmyslové regulátory_FM_037
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2019 13:24:13
Předmět Změna zadávací dokumentace 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu na podání nabídek do 14. 10. 2019 10:00 hodin. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ
Za zadavatele Ivana Večeřová