Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 184_KV_ERDF_Termostat (FZS_017)
Odesílatel Kateřina Vaškovská
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2019 09:07:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
V rámci této veřejné zakázky obdržel zadavatel dotazy viz níže. Na tyto dotazy zadavatel uvádí následující odpovědi:

Chlazený inkubátor, 1 ks
1) V zadání požadujete el. zásuvku. Rádi bychom vám nabídli přístroj bez el. zásuvky ve vnitřním prostoru vybavený kabelovou průchodkou (Ø 40 mm). Touto průchodkou můžete
vyvést přívodní kabel spotřebiče, který budete uvnitř inkubátoru provozovat, a zapojit přímo do elektrické zásuvky mimo inkubátor. Případně lze průchodkou dovnitř inkubátoru zavést
prodlužovací přívod. (Vzhledem k riziku kondenzace vlhkosti v inkubátoru při nízkých teplotách považujeme vyvedení přívodního kabelu mimo vnitřní prostor za nejbezpečnější řešení.) Bylo by pro Vás toto řešení přijatelné?

Odpověď: Pro toto zařízení je dostačující, aby obsahovalo namísto el. zásuvky pouze kabelovou průchodku (Ø 40 mm). Tudíž toto řešení je přijatelné.


Inkubátor s třepáním, 1 ks
1) V zadání požadujete regulaci teploty -15°C - +80 °C. Není nám známo, že by na trhu existoval inkubátor s třepáním, který by dokázal udržet -15 °C. Inkubátor, který bychom Vám rádi nabídli, dokáže chladit -20 °C pod teplotu okolí. Byl by pro Vás přijatelný tento inkubátor?

Odpověď: Požadujeme regulaci teploty min. -15°C od okolí až +80°C. Tudíž Vámi nabízený inkubátor splňuje požadavek.


2) V zadání požadujete rychlost třepání 15 - 500 ±1 min-1 a současně frekvenci kmitů nastavitelnou v rozsahu alespoň 100-200/min. Prosíme o upřesnění požadavku na frekvenci kmitů - u inkubátoru s orbitálním pohybem platformy nám tento požadavek není zcela jasný.

Odpověď: Požadujeme zařízení, které má nastavitelný rozsah rychlosti třepání/frekvence kmitů min. 20-500 otáček/min.


Z důvodu výše uvedeného vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 5.11.2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem, Ing. Kateřina Vaškovská