Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 207_Lo_ERDF_Laboratorní elektromobil
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2019 07:18:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Vážení účastníci,
zadavatel tímto uveřejňuje objasnění/změnu zadávací dokumentace č. 1.

Vlivem administrativní chyby zadavatel opravil a upřesnil v zadávací dokumentaci HODNOTÍCÍ KRITÉRIA.

Způsob nápravy: přílohou tohoto objasnění je nová Výzva k podání nabídek a ZD, kde jsou všechny změny vyznačeny žlutě.
Zároveň zadavatel nahradí stávající zadávací dokumentaci v ezaku touto upravenou ZD.

Na základě těchto skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 26. 11. 2019 do 09:00 hodin.

S pozdravem Jitka Loudová


Přílohy
- 5_207_Výzva k podání nabídek_UPRAVENÁ.pdf (281.05 KB)