Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 207_Lo_ERDF_Laboratorní elektromobil
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2019 14:51:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 2

Vážení účastníci,
zadavatel tímto uveřejňuje objasnění/změnu zadávací dokumentace č. 2.

Zadavatel mění zadávací dokumentaci v části Předmět veřejné zakázky; technická specifikace; výbava vozidla:

NEPOŽADUJEME: hlavní světlomety s minimálně LED denním svícením
NEPOŽADUJEME: přední mlhové světlomety
NOVĚ POŽADUJEME: mlhové světlomety nebo LED denní svícení v předním nárazníku

Na základě těchto skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 29. 11. 2019 do 09:00 hodin.

S pozdravem Jitka Loudová