Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 169_Lo_ERDF_Fluorescenční mikroskop_FZS 015
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2019 07:16:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Vážení,
zadavatel tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

Zadavatel upřesňuje specifikaci grafické karty (specifikace předmětu plnění, část počítač):

Výkonná grafická karta: minimálně 3500 bodů v benchmark testu.

Účastník musí prokázat, že nabízená zařízení – procesory (všechny) splňují ke dni podání nabídky požadavky stanovené na dosažený počet bodů v uvedených benchmark testech. Pro tyto účely přiloží účastník k nabídce printscreen příslušné webové stránky ze dne, kdy podává nabídku.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 12. 2019 do 09:00 hodin.

Za zadavatele: Jitka Loudová