Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2019 09:53:12
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 12. 2019 do 10:00 hodin.
Za zadavatele Ivana Večeřová