Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 223_Ve_ERDF II_CO2 laser a laserová gravírka_IIFM_017
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2019 12:36:24
Předmět Změna zadávací dokumentace-prodloužení lhůty

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 12. 2019 do 10:00 hodin. Zazadavatele Ivana Večeřová