Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 100_Ve_TUL – Vzduchotechnika podkroví budovy P
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2020 14:50:06
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel po zahájení veřejné zakázky dodatečně zjistil, že ve výkazu výměr chybí položky prací a dodávek, které jsou v Technické zprávě uvedené jako Požadavky na ostatní profese.
Zadavatel v rámci změny zadávací dokumentace uveřejňuje výkaz výměr doplněný o položky 4,1, 4,2 a 4,3, který se tímto stává závaznou součástí zadávací dokumentace.
V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 8. 2020 do 10:00 hodin. Za zadavatele Ivana Večeřová


Přílohy
- 9_100_Příl. 4_D.1.4.1_VV doplněný.xls (47.00 KB)