Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 100_Ve_TUL – Vzduchotechnika podkroví budovy P
Odesílatel Ivana Večeřová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2020 13:35:29
Předmět Změna zadávací dokumentace 2

Zadavatel uveřejňuje změnu zadávací dokumentace č. 2.

Důvodem změny ZD č. 2 je zjištění, že výkaz výměr uveřejněný v rámci Změny ZD č. 1 ze dne 31. 7. 2020 je v rámci stavební části (Požadavky na ostatní profese) nevyhovující.

Obsahem změny je tedy upravený výkaz výměr, který se sestává ze dvou částí – Vzduchotechnika a Stavební část. (Příl. 4a_VV_Vzduchotechnika,Rekap a Příl. 4a_VV_Stavební část)

Nabídková cena bude kalkulována v listu Rekapitulace nákladů ve VV Vzduchotechnika.

Tyto 2 přílohy se stávají závaznou součástí zadávací dokumentace a dříve uveřejněné výkazy výměr jsou touto Změnou ZD č. 2 zneplatněny

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 8. 2020 do 10:00 hodin.
Za zadavatele Ivana Večeřová

Přílohy
Příl. 4a_VV_Vzduchotechnika,Rekap
Příl. 4b_VV_Stavební část


Přílohy
- 12_100_Příl. 4a_VV_Vzduchotechnika,Rekap.xls (79.00 KB)
- 12_100_Příl. 4b_VV_Stavební část.xlsx (52.89 KB)