Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 094_JZ_Zabezpečovací a vibrodiagnostický online systém pro zkušebnu pohonných jednotek
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2021 14:24:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v souvislosti s opravou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek, a to do 28.07.2021 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský