Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 131_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2021 13:40:02
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel nahrává do sekce Zadávací dokumentace opravený návrh smlouvy o dílo.

Oprava spočívá v nahrazení chyby v psaní nebo počtech, kdy zadavatel omylem uvedl, že termín realizace díla končí 30.09.2021. Z textu smlouvy o dílo je zjevné, že termín realizace má být 30.09.2022.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu zjevné vady, tak zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- 03_131_P2_Návrh smlouvy o dílo.doc (194.50 KB)